หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์

หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์


HP 3000 3600 3800 note หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

ข้อมูลในภาคผนวกนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์เท่านั้น

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ มีช่องเสียบ Dual inline memory module (DIMM) 1 ช่อง ใช้ช่องเสียบ DIMM เพื่ออัปเกรดเครื่องพิมพ์ด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้

หน่วยความจำเครื่องพิมพ์ที่มากขึ้น — มี DIMM ให้เลือกใช้ในขนาด 128, 256 และ 512 MB

ภาษาเครื่องพิมพ์และตัวเลือกของเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่อยู่ในรูปของ DIMM

HP 3000 3600 3800 note หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

Single in-line memory module (SIMM) ที่ใช้ในเครื่องพิมพ์ HP LaserJet รุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์นี้

HP 3000 3600 3800 note หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

หากต้องการสั่งซื้อ DIMM โปรดดู อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

หากคุณมักจะพิมพ์กราฟิกที่ซับซ้อนหรือเอกสาร PostScript หรือใช้แบบอักษรที่ดาวน์โหลดมาจำนวนมาก คุณควรจะเพิ่มหน่วยความจำเครื่องพิมพ์ นอกจากนี้ การมีหน่วยความจำเพิ่มขึ้นยังทำให้สามารถพิมพ์แบบหลายชุดและจัดเรียงหน้าได้รวดเร็วสูงสุดด้วย

ก่อนจะสั่งซื้อหน่วยความจำเพิ่มเติม ควรดูว่าหน่วยความจำที่มีอยู่แล้วเป็นเท่าใดโดยการสั่งพิมพ์หน้าการกำหนดค่า โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์