วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร


1.

ปิดเครื่องพิมพ์ และปลดการเชื่อมต่อกับสายไฟและสายต่อพ่วงทั้งหมด

HP 3000 3600 3800 as pp03 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

2.

ทางด้านขวาของเครื่องพิมพ์ ให้ดึงแท็บสีดำเข้าหากัน และดึงฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as mm02 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

3.

วางบอร์ดฟอร์แมตเตอร์บนพื้นผิวที่เรียบและสะอาด

หากต้องการเปลี่ยน DIMM ที่ติดตั้งอยู่แล้ว ให้ง้างสลักที่อยู่แต่ละข้างของช่องเสียบ DIMM ออกจากกัน ยกช่องเสียบ DIMM ขึ้น และดึงออก

HP 3000 3600 3800 as mm07 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

4.

นำ DIMM อันใหม่ออกจากซองบรรจุกันไฟฟ้าสถิต และหาตำแหน่งรอยบากทางด้านล่างของ DIMM

HP 3000 3600 3800 as mm08 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

5.

จับ DIMM ที่ขอบ จัดแนวรอยบากที่ DIMM ให้อยู่ในแนวเดียวกับแถบในช่อง DIMM และกด DIMM ลงในช่องให้แน่นเข้าที่ เมื่อติดตั้งถูกต้องแล้ว จะมองไม่เห็นขั้วสัมผัสที่เป็นโลหะ

HP 3000 3600 3800 as mm04 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

6.

กด DIMM ลงไปจนกว่าสลักทั้งสองด้านติดกับ DIMM

HP 3000 3600 3800 as mm05 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

HP 3000 3600 3800 note วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร หมายเหตุ

หากคุณรู้สึกติดขัดเมื่อใส่ DIMM ตรวจดูว่ารอยบากที่ด้านล่างของ DIMM อยู่ในแนวเดียวกับแถบในช่องเสียบ หากยังไม่สามารถใส่ DIMM ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณใส่ DIMM ถูกประเภท

7.

จัดแนวขอบของบอร์ดฟอร์แมตเตอร์ตามแนวด้านบนและด้านล่างของช่อง และเลื่อนบอร์ดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ ดันฟอร์แมตเตอร์ลงไปให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียงสลักของฟอร์แมตเตอร์แน่นเข้าที่

HP 3000 3600 3800 as mm06 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร

8.

ต่อสายไฟและสาย USB หรือสายเครือข่าย และเปิดเครื่องพิมพ์

9.

หลังติดตั้งหน่วยความจำ DIMM ดูที่ การใช้งานหน่วยความจำ

HP 3000 3600 3800 วิธีการติดตั้ง DIMM หน่วยความจำและ DIMM แบบอักษร