วิธีการใช้งานหน่วยความจำใน Windows

วิธีการใช้งานหน่วยความจำใน Windows


1.

ที่เมนู Start ให้ไปที่ Settings และคลิกที่ Printers หรือ Printers and Faxes

2.

เลือกเครื่องพิมพ์นี้ แล้วเลือก Properties

3.

ที่แถบ Configure คลิก More

4.

ในส่วน Total Memory ให้พิมพ์ตัวเลขหรือเลือกจำนวนหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้แล้ว

5.

คลิก OK

6.

ไปที่ การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM

HP 3000 3600 3800 วิธีการใช้งานหน่วยความจำใน Windows