การใช้งานหน่วยความจำ

การใช้งานหน่วยความจำ


หลังจากติดตั้ง DIMM หน่วยความจำ คุณจะต้องตั้งให้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์รับรู้หน่วยความจำใหม่ที่เพิ่มเข้าไป

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การใช้งานหน่วยความจำ