การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM

การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM


ตรวจสอบว่า DIMM ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและใช้งานได้แล้ว

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การตรวจสอบการติดตั้ง DIMM