พลาสติก

พลาสติก


ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักเกิน 25 กรัมจะระบุด้วยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทำให้สามารถแยกประเภทพลาสติกต่างๆ เพื่อนำไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหล่านี้หมดอายุการใช้งาน

HP 3000 3600 3800 พลาสติก