การสิ้นเปลืองพลังงาน

การสิ้นเปลืองพลังงาน


การใช้พลังงานจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน ซึ่งช่วยสงวนทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดเงินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเครื่องพิมพ์นี้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐานตาม ENERGY STAR® (เวอร์ชัน 3.0) ซึ่งเป็นโครงการอาสาสมัครที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเครื่องใช้สำนักงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โลโก้ ENERGY STAR

HP 3000 3600 3800 enrgstar r การสิ้นเปลืองพลังงาน

ENERGY STAR® และเครื่องหมาย ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสหรัฐอเมริกา ในฐานะพันธมิตร Energy Star ทาง Hewlett-Packard Company ได้กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้ตรงตามข้อกำหนดของ ENERGY STAR ในด้านการประหยัดพลังงาน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.energystar.gov/

HP 3000 3600 3800 การสิ้นเปลืองพลังงาน