การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม


Hewlett-Packard Company มุ่งมั่นที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

HP 3000 3600 3800 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม