ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์)

ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์)


ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
สืบเนื่องจาก ISO/IEC Guide 22 และ EN 45014
ชื่อผู้ผลิต:
Hewlett-Packard Company
ที่อยู่ผู้ผลิต:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศว่าผลิตภัณฑ์นี้
ชื่อผลิตภัณฑ์:4)
HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ / HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
หมายเลขรุ่นข้อบังคับ:3)
BOISB-0504-00
รวมทั้ง
Q5985A – ถาดป้อนกระดาษเสริม 500 แผ่น
ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์:
ทั้งหมด
ตลับหมึกพิมพ์:
Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้านล่างนี้:
ความปลอดภัย:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – Class B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
ข้อมูลเพิ่มเติม:
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EMC Directive 89/336/EEC และ Low Voltage Directive 73/23/EEC และได้รับเครื่องหมาย CE
1) ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการทดสอบเช่นเดียวกับคอนฟิเกอเรชันของระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ Hewlett-Packard
2) อุปกรณ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปตามเงื่อนไข 2 ประการ ดังนี้: (1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวนที่เป็นอันตราย (2) อุปกรณ์นี้จะต้องรับคลื่นรบกวนต่างๆ ที่มีการส่งออกมาได้ รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์
3) เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อบังคับ ผลิตภัณฑ์นี้จึงมีการระบุหมายเลขรุ่นข้อบังคับ ไม่ควรจำหมายเลขนี้สับสนกับชื่อทางการค้า
4) CLJ3600 ซีรี่ส์ และ CLJ3800 ซีรี่ส์ มีการออกแบบเหมือนกัน แต่ใช้อินเตอร์เฟซบอร์ดต่างกัน
Boise, Idaho 83713, USA
16 พฤษภาคม 2005
สำหรับหัวข้อเกี่ยวกับข้อบังคับเท่านั้น:
ออสเตรเลียติดต่อ
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia
ยุโรปติดต่อ
Your Local Hewlett-Packard Sales and Service Office or Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, เยอรมนี, (FAX +49-7031-14-3143)
สหรัฐอเมริกาติดต่อ
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Phone: 208-396-6000)

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ประกาศเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์)