ความปลอดภัยด้านเลเซอร์

ความปลอดภัยด้านเลเซอร์


ศูนย์อุปกรณ์และอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสำหรับอุปกรณ์เลเซอร์ซึ่งผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑ์ที่วางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แสงเลเซอร์ “Class 1” ตามมาตรฐานการแผ่รังสี (Radiation Performance Standard) ของ Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแห่งปี ค.ศ. 1968 ว่าด้วยการควบคุมการแผ่รังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพ์จะถูกจำกัดอยู่ในตัวเครื่องและฝาครอบเครื่องภายนอกซึ่งมีการป้องกันเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้นแสงเลเซอร์จะไม่สามารถออกมาจากเครื่องได้ในระหว่างการทำงานตามปกติ

HP 3000 3600 3800 warning ความปลอดภัยด้านเลเซอร์ คำเตือน!

การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้อาจส่งผลให้ได้รับรังสีซึ่งก่อให้เกิดอันตราย

HP 3000 3600 3800 ความปลอดภัยด้านเลเซอร์