ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา

ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา


Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

HP 3000 3600 3800 ข้อบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา