ลักษณะเครื่อง

ลักษณะเครื่องขนาดเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000, 3600 และ 3800 ซีรี่ส์
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก1
รุ่นพื้นฐาน
400 มม. (15.7 นิ้ว)
450 มม. (17.7 นิ้ว)
400 มม. (15.7 นิ้ว)
20.3 กก. (44.8 ปอนด์)
รุ่นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์สองด้าน
423 มม. (16.7 นิ้ว)
450 มม. (17.7 นิ้ว)
400 มม. (15.7 นิ้ว)
21.5 กก. (47.4 ปอนด์)
รุ่นพื้นฐานพร้อมถาดเสริม 3
540 มม. (21.3 นิ้ว)
450 มม. (17.7 นิ้ว)
400 มม. (15.7 นิ้ว)
25.4 กก. (56 ปอนด์)
รุ่นพื้นฐานพร้อมอุปกรณ์การพิมพ์สองด้านและถาดเสริม 3
563 มม. (22.2 นิ้ว)
450 มม. (17.7 นิ้ว)
400 มม. (15.7 นิ้ว)
26.6 กก. (58.6 ปอนด์)

1 น้ำหนักของเครื่องพิมพ์ไม่รวมตลับหมึกพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ลักษณะเครื่อง