ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียงระดับเสียงรบกวนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์1
ระดับพลังเสียง
ประกาศตาม ISO 9296
การพิมพ์ (15 ppm)2
LWAd = 6.9 Bels (A) [69 dB (A)]
พร้อม
LWAd = 5.3 Bels (A) [53 dB (A)]
ระดับแรงดันเสียง: ตำแหน่งด้านข้าง
ประกาศตาม ISO 9296
การพิมพ์ (15 ppm)2
LpAm = 55 dB (A)
พร้อม
LpAm = 39 dB (A)

1 HP Color LaserJet 3000dn ได้รับการทดสอบในโหมด Simplex ด้วยกระดาษ A4

2 ความเร็วการพิมพ์สีคือ15 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ A4 ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำคือ 30 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 29 ppm สำหรับสื่อขนาด A4


ระดับเสียงรบกวนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์1
ระดับพลังเสียง
ประกาศตาม ISO 9296
ขณะพิมพ์ (17 ppm)2
LWAd = 6.4 Bels (A) [64 dB (A)]
ระดับแรงดันเสียง: ตำแหน่งด้านข้าง
ประกาศตาม ISO 9296
การพิมพ์ (17 ppm)2
LpAm = 49 dB (A)

1 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ได้รับการทดสอบในโหมดขาวดำ Simplex ด้วยกระดาษ A4

2 ความเร็วในการพิมพ์คือ 17 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 17 ppm สำหรับกระดาษ A4


ระดับเสียงรบกวนสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์1
ระดับพลังเสียง
ประกาศตาม ISO 9296
ขณะพิมพ์ (20 ppm)2
LWAd = 6.4 Bels (A) [64 dB (A)]
พร้อม
LWAd = 5.4 Bels (A) [54 dB (A)]
ระดับแรงดันเสียง: ตำแหน่งด้านข้าง
ประกาศตาม ISO 9296
ขณะพิมพ์ (20 ppm)2
LpAm = 50 dB (A)
พร้อม
LpAm = 40 dB (A)

1 HP Color LaserJet 3800n ได้รับการทดสอบในโหมด Simplex ด้วยกระดาษ A4

2 ความเร็วในการพิมพ์คือ 20 ppm สำหรับกระดาษขนาด Letter และ 21 ppm สำหรับกระดาษขนาด A4

HP 3000 3600 3800 note ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียง หมายเหตุ

ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

HP 3000 3600 3800 ข้อกำหนดเกี่ยวกับเสียง