ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17 ถึง 25° C
10 ถึง 27° C
ความชื้น
ความชื้นสัมพัทธ์ 20 ถึง 60% (RH)
10 ถึง 70% RH
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 2600 เมตร
HP 3000 3600 3800 note ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายเหตุ

ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

HP 3000 3600 3800 ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน