ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า

ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า


HP 3000 3600 3800 warning ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า คำเตือน!

ข้อกำหนดทางไฟฟ้านั้นขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ห้ามแปลงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์


ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์
รายการ
รุ่น 110 โวลต์
รุ่น 220 โวลต์
ความต้องการพลังงาน
100 ถึง 127 โวลต์ (+/-10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
220 ถึง 240 โวลต์ (+/- 10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟของวงจรขั้นต่ำที่แนะนำ
6.5 A
3.5 A


ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์
รายการ
รุ่น 110 โวลต์
รุ่น 220 โวลต์
ความต้องการพลังงาน
100 ถึง 127 โวลต์ (+/-10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
220 ถึง 240 โวลต์ (+/- 10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟของวงจรขั้นต่ำที่แนะนำ
6.5 A
3.5 A


ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้าสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
รายการ
รุ่น 110 โวลต์
รุ่น 220 โวลต์
ความต้องการพลังงาน
100 ถึง 127 โวลต์ (+/-10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
220 ถึง 240 โวลต์ (+/- 10%)
50 ถึง 60 เฮิร์ตซ์ (+/- 2 เฮิร์ตซ์)
กระแสไฟของวงจรขั้นต่ำที่แนะนำ
6.5 A
3.5 A

HP 3000 3600 3800 ข้อกำหนดทางด้านไฟฟ้า