ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP

ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP


HP มีข้อตกลงในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์หลายประเภทที่ตรงตามความต้องการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ข้อตกลงในการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการรับประกันมาตรฐาน บริการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โปรดติดต่อผู้แทนจำหน่ายของ HP ในประเทศเพื่อขอทราบบริการที่มีสำหรับท่าน

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ข้อตกลงในการบำรุงรักษาของ HP