ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง


ชิ้นส่วนสำรองและอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์นี้จะยังคงมีจำหน่ายอย่างน้อยห้าปีหลังจากหยุดการผลิตแล้ว

ตารางด้านล่างแสดงอุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000, 3600 และ 3800 ซีรี่ส์


อุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และหมายเลขชิ้นส่วน
ชิ้นส่วน
หมายเลขชิ้นส่วน
ชนิด/ขนาด
การอัปเกรดหน่วยความจำ (DIMMs)
Q7721A
Synchronous 128 MB DDR SDRAM DIMM
Q7722A
Synchronous 256 MB DDR SDRAM DIMM
Q7723A
Synchronous 512 MB DDR SDRAM DIMM
อุปกรณ์เสริม
Q5958A
ถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 500 แผ่น (ถาด 3)
การเชื่อมต่อภายใน (EIO) สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์
J6073A/G
ฮาร์ดดิสก์ HP Jetdirect ประสิทธิภาพสูง (20 GB)
J7934A
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 620n (10/100base-TX Ethernet)
J7960A
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 625n (10/100/1000T Ethernet)
การเชื่อมต่อภายนอก (EX)
J3258C
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 170x (อีเธอร์เน็ต)
J6035D
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 175x (fast Ethernet, 10/100base-TX, USB 1.1)
J6072A
อะแดปเตอร์เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP bt1300 Bluetooth1 (พอร์ต USB 1.1 หรือแบบขนาน)
J7942A
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect en3700 (fast Ethernet, ชุดคุณสมบัติครบถ้วน, 10/100base-TX, USB 2.0)
J7951A
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบมีสาย/ไร้สาย HP Jetdirect ew2400 (fast Ethernet, ชุดคุณสมบัติที่ใช้ได้ดี, USB 2.0)
อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์
Q7560A
ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
Q7561A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน
Q7562A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง
Q7563A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดง
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์
Q6470A
ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
Q6471A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน
Q6472A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง
Q6473A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดง
อุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
Q6470A
ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
Q7581A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงิน
Q7582A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง
Q7583A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดง
สายเคเบิล
C6518A
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])
วัสดุพิมพ์
C2934A
50 แผ่น
HP Color LaserJet Transparencies (letter)
C2936A
50 แผ่น
HP Color LaserJet Transparencies (A4)
Q2419A
กระดาษ HP LaserJet High Gloss (letter)
C4179A
200 แผ่น
กระดาษ HP LaserJet Soft Gloss (letter)
C4179B
200 แผ่น
กระดาษ HP LaserJet Soft Gloss (A4)
Q1298A
กระดาษ HP LaserJet Tough (letter)
Q1298B
กระดาษ HP LaserJet Tough (A4)
HPU1132
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (letter)
CHP410
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (A4)
HPJ1124
กระดาษ HP LaserJet (letter)
CHP310
กระดาษ HP LaserJet (A4)
ข้อมูลอ้างอิง
5851-1468
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide
5021-0337
PCL/PJL Technical Reference Package
สำหรับเวอร์ชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ โปรดไปที่ www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 หรือ www.hp.com/support/clj3800 เมื่อเข้าไปที่โฮมเพจแล้ว เลือก Manuals
     

1 Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ และใช้โดย Hewlett-Packard Company ภายใต้ลิขสิทธิ์

HP 3000 3600 3800 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์สิ้นเปลือง