การสั่งซื้อโดยการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

การสั่งซื้อโดยการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว


HP 3000 3600 3800 note การสั่งซื้อโดยการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยตรงผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย (ดู การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย)

1.

พิมพ์เลขที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ในเว็บเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ หน้าต่างสถานะเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้น หรือไปที่ URL ที่ให้มาในอีเมล์แจ้งเตือน

2.

หากมีข้อความขอให้ใส่รหัสผ่าน ให้ใส่รหัสผ่านก่อน

3.

ทางซ้ายมือของหน้าต่าง การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ คลิกที่ สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง ซึ่งจะมี URL ที่คุณสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและดูข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลือง รวมทั้งหมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลของเครื่องพิมพ์

4.

เลือกหมายเลขชิ้นส่วนที่คุณต้องการสั่งซื้อ และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอ

HP 3000 3600 3800 การสั่งซื้อโดยการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว