สำรวจเครื่องพิมพ์

สำรวจเครื่องพิมพ์


ภาพต่อไปนี้จะแสดงตำแหน่งและชื่อของส่วนประกอบสำคัญของเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้า (ติดตั้งถาดป้อนกระดาษเสริมขนาด 500 แผ่น)

HP 3000 3600 3800 as wa01 สำรวจเครื่องพิมพ์

1
ตัวขยายถาดกระดาษออก
2
ถาดกระดาษออก
3
ฝาด้านบน
4
แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
5
ฝาปิดด้านหน้า
6
ถาด 1 (บรรจุกระดาษมาตรฐาน 100 แผ่น)
7
ถาด 2 (บรรจุกระดาษมาตรฐาน 250 แผ่น)
8
ถาด 3 (ถาดเสริม บรรจุกระดาษมาตรฐาน 500 แผ่น)
ภาพด้านหลังและด้านข้าง

HP 3000 3600 3800 as wa02 สำรวจเครื่องพิมพ์

1
สวิตช์เปิด/ปิด
2
ขั้วต่อไฟฟ้า
3
ช่องเสียบ EIO (มีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์)
4
พอร์ต Hi-Speed USB 2.0
5
พอร์ตเครือข่าย (มีในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600n, 3600dn, 3800n, 3800dn และ 3800dtn)

HP 3000 3600 3800 สำรวจเครื่องพิมพ์