ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ ใช้ไดรเวอร์ PCL 5c, PCL 6 และการจำลอง PostScript 3 emulation PDL

HP 3000 3600 3800 note ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์ หมายเหตุ

สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ มีไดรเวอร์ PCL 6 สีเดียว ซึ่งสามารถติดตั้งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการพิมพ์เฉพาะงานพิมพ์ขาวดำ


ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์
ระบบปฏิบัติการ1
PCL 5c
PCL 62
การจำลอง PS 3
Windows 98, Windows Me
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
Windows 20003
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
Windows XP (32-bit)4
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
Windows Server 2003 (64-bit)
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
Windows Server 2003 (64-bit)
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์
Mac OS v9.1 และรุ่นที่สูงกว่า และ OS X v10.2 และรุ่นที่สูงกว่า
HP 3000 3600 3800 checkmark ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์

1 บางไดรเวอร์หรือระบบปฏิบัติการอาจไม่มีคุณลักษณะทั้งหมดของเครื่องพิมพ์

2 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ มีทั้งไดรเวอร์ขาวดำและ PCL 6 สีสำหรับผู้ใช้ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

3 สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP (32-bit และ 64-bit) ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ PCL 5 จาก www.hp.com/go/clj3000_software หรือ www.hp.com/go/clj3800_software

4 สำหรับ Windows XP (64-bit) ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ PCL 6 จาก www.hp.com/go/clj3000_software หรือ www.hp.com/go/clj3800_software

HP 3000 3600 3800 ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ และ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์