HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin


HP Web Jetadmin เป็นเครื่องมือการจัดการผ่านเบราเซอร์สำหรับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ HP Jetdirect ภายในอินทราเน็ตของคุณ และควรได้รับการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบเครือข่ายเท่านั้น

หากต้องการดาวน์โหลดเวอร์ชันปัจจุบันของ HP Web Jetadmin และรายชื่อล่าสุดของระบบโฮสต์ที่สนับสนุน ให้ไปที่ www.hp.com/go/webjetadmin

เมื่อติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์โฮสต์แล้ว เครื่องไคลเอนต์จะสามารถเข้าใช้งาน HP Web Jetadmin ได้ผ่านเว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุน (เช่น Microsoft Internet Explorer 4.x หรือ Netscape Navigator 4.x หรือเวอร์ชันหลังจากนั้น) โดยการนาวิเกตไปที่โฮสต์ของ HP Web Jetadmin

HP 3000 3600 3800 HP Web Jetadmin