เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000


HP Color LaserJet 3000 การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000

HP 3000 3600 3800 as cf01 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000n

HP 3000 3600 3800 as cf01 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000dn

HP 3000 3600 3800 as cf01 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000dtn

HP 3000 3600 3800 as cf03 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000

พิมพ์ได้สูงถึง 30 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter หรือ 29 ppm บนกระดาษขนาด A4 สำหรับการพิมพ์สีเดียว (ขาวดำ) และ 15 ppm สำหรับการพิมพ์สี

ถาดอเนกประสงค์ขนาด 100 แผ่น (ถาด 1) และถาดป้อนกระดาษขนาด 250 แผ่น (ถาด 2)

พอร์ต Hi-Speed universal serial bus (USB) 2.0 และช่องสำหรับอุปกรณ์การรับเข้าส่งออกเสริมประสิทธิภาพ (EIO)

หน่วยความจำ Random access memory (RAM) 64 เมกะไบต์ (MB)

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 พร้อมกับ:

128 MB RAM

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ในตัวที่มีคุณสมบัติครบครันสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10Base-T/100Base-TX

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 พร้อมกับ:

256 MB RAM

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ในตัวที่มีคุณสมบัติครบครันสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10Base-T/100Base-TX

การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ (ระบบดูเพล็กซ์)

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 พร้อมกับ:

256 MB RAM

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect ในตัวที่มีคุณสมบัติครบครันสำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่าย 10Base-T/100Base-TX

การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ (ระบบดูเพล็กซ์)

ถาดป้อนกระดาษขนาด 500 แผ่น (ถาด 3)

HP 3000 3600 3800 เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000