ข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์

ข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000, 3600 และ 3800 ซีรี่ส์ มีการกำหนดค่าหลายแบบตามที่ได้อธิบายด้านล่างนี้

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ข้อมูลเบื้องต้นของเครื่องพิมพ์