ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์


เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด HP ขอแนะนำให้ใช้วัสดุพิมพ์ HP ที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet โดยเฉพาะ ใช้วัสดุพิมพ์ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 75 g/m2 ถึง 120 g/m2 แม้ว่าเครื่องพิมพ์จะรองรับวัสดุพิมพ์ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 60 g/m2 ถึง 220 g/m2 การใช้วัสดุพิมพ์ที่มีน้ำหนักน้อยหรือมากกว่านี้อาจทำให้กระดาษติดและมีผลกระทบต่อคุณภาพการพิมพ์

ให้ใช้การตั้งค่าประเภทวัสดุพิมพ์ที่ถูกต้องในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ และกำหนดค่าถาดสำหรับประเภทวัสดุพิมพ์ที่ถูกต้อง HP ขอแนะนำให้คุณทดสอบกระดาษที่จะใช้พิมพ์ก่อนที่จะซื้อในปริมาณมากๆ

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์