รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ ให้ใช้รายการที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา

ปลั๊กไฟเครื่องพิมพ์เสียบอยู่หรือไม่

เครื่องพิมพ์เปิดอยู่หรือไม่

เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะ พร้อม หรือไม่

สายเคเบิลที่จำเป็นทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่หรือไม่

มีข้อความใดบนแผงควบคุมหรือไม่

ติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP แล้วหรือไม่

ตลับหมึกที่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเร็วๆ นี้ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องหรือไม่ และดึงแท็บที่ตลับหมึกออกแล้วหรือยัง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งและการตั้งค่า โปรดดูที่คู่มือเริ่มต้นการใช้งานของเครื่องพิมพ์

หากคุณไม่พบวิธีแก้ไขปัญหาในคู่มือเล่มนี้ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์:: www.hp.com/support/clj3000

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์:: www.hp.com/support/clj3600

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์:: www.hp.com/support/clj3800

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 รายการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น