ปัญหาของโปรแกรมซอฟต์แวร์

ปัญหาของโปรแกรมซอฟต์แวร์


ไม่สามารถเปลี่ยนการเลือกระบบได้
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ล็อคการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ระบบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่าย
โปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของระบบ
ดูเอกสารคู่มือของโปรแกรมซอฟต์แวร์
คุณไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
คุณไม่ได้เลือกไดรเวอร์โปรแกรมที่ถูกต้อง
โหลดไดรเวอร์โปรแกรมที่ถูกต้อง

ไม่สามารถเลือกแบบอักษรจากซอฟต์แวร์
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
แบบอักษรนั้นไม่มีในโปรแกรมซอฟต์แวร์
ดูเอกสารคู่มือของโปรแกรมซอฟต์แวร์

ไม่สามารถเลือกสี
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
โปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่สนับสนุนสีนั้น
ดูเอกสารคู่มือของโปรแกรมซอฟต์แวร์
ไม่ได้เลือกโหมด สี ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
เลือกโหมด สี แทนโหมด สีเทา หรือโหมด การพิมพ์สีเดียว
คุณไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง
โหลดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่รับรู้ถาด 3 หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน
สาเหตุ
วิธีแก้ไข
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่ได้รับการกำหนดค่าให้รับรู้ถาด 3 หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับการพิมพ์สองด้าน
ดูคำแนะนำในการกำหนดค่าไดรเวอร์ให้รับรู้อุปกรณ์เสริมของเครื่องพิมพ์ได้จากความช่วยเหลือแบบออนไลน์ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
อาจยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง

HP 3000 3600 3800 ปัญหาของโปรแกรมซอฟต์แวร์