คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบอักษรต่างๆ

คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบอักษรต่างๆ


HP 3000 3600 3800 note คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบอักษรต่างๆ หมายเหตุ

คุณสมบัตินี้มีใน เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์ เท่านั้น

มีแบบอักษรภายใน 80 แบบสำหรับโหมดจำลองแบบ PostScript Emulation (PS) และโหมด PCL

เพื่อรักษาหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดเฉพาะแบบอักษรเท่าที่จำเป็น

หากคุณต้องใช้แบบอักษรที่ดาวน์โหลดจำนวนมาก ขอแนะนำให้ติดตั้งหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่ม

โปรแกรมซอฟต์แวร์บางโปรแกรมจะดาวน์โหลดแบบอักษรโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มงานพิมพ์แต่ละงาน ดังนั้น คุณอาจกำหนดค่าโปรแกรมเหล่านี้ให้ดาวน์โหลดเฉพาะแบบอักษรที่ยังไม่มีอยู่เครื่องพิมพ์เท่านั้น

HP 3000 3600 3800 คำแนะนำสำหรับการพิมพ์ด้วยแบบอักษรต่างๆ