ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษติด

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษติด


ตรวจดูให้แน่ใจว่านำกระดาษทุกชิ้นออกจากทางเดินกระดาษแล้ว โปรดดู การแก้ไขกระดาษติด

หากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเกิดปัญหากระดาษติด ให้สั่งพิมพ์งานอีกสองหรือสามหน้าเพื่อล้างเครื่องพิมพ์

หากกระดาษไม่ถูกดึงเข้าไปในฟิวเซอร์ ซึ่งทำให้เกิดข้อบกพร่องกับภาพของเอกสารที่พิมพ์หลังจากนั้น ให้สั่งพิมพ์งานจำนวนสองหรือสามหน้าเพื่อล้างเครื่องพิมพ์ หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดดูที่ หน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

HP 3000 3600 3800 ปัญหาคุณภาพการพิมพ์เกี่ยวกับกระดาษติด