ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม


หากเครื่องพิมพ์มีความชื้นมากเกินไปหรือแห้งเกินไป ให้ตรวจสอบว่าสภาพการใช้งานของเครื่องพิมพ์เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่ โปรดดูที่คู่มือเริ่มต้นใช้งานของเครื่องพิมพ์สำหรับข้อกำหนดของสภาพการใช้งาน

HP 3000 3600 3800 ปัญหาคุณภาพการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม