ข้อบกพร่องของแผ่นใส

ข้อบกพร่องของแผ่นใส


แผ่นใสสามารถมีปัญหาด้านคุณภาพเช่นเดียวกับกระดาษประเภทอื่นๆ และมีข้อบกพร่องที่เกิดเฉพาะกับแผ่นใส นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่แผ่นใสมีความอ่อนตัวมากเมื่อผ่านทางเดินกระดาษ ส่วนประกอบของการจับกระดาษอาจทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นผิวแผ่นใส

HP 3000 3600 3800 note ข้อบกพร่องของแผ่นใส หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์ไม่รองรับการพิมพ์สีบนแผ่นใส

HP 3000 3600 3800 note ข้อบกพร่องของแผ่นใส หมายเหตุ

ทิ้งแผ่นใสไว้อย่างน้อย 30 วินาทีเพื่อให้เย็นลงก่อนใช้มือจับ

ในแถบ กระดาษ ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกประเภทวัสดุพิมพ์เป็น แผ่นใส นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าได้กำหนดค่าถาดอย่างถูกต้องสำหรับแผ่นใสแล้ว

ตรวจดูว่าแผ่นใสมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับเครื่องพิมพ์นี้หรือไม่ โปรดดู ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

แผ่นใสไม่ได้รับการออกแบบสำหรับการแก้ไขการเกาะติดของผงหมึก ใช้แผ่นใสที่ผลิตมาสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet เท่านั้น

จับที่ขอบของแผ่นใสเท่านั้น ความมันจากนิ้วมืออาจทำให้เกิดจุดและรอยเปื้อน

จุดสีเข้มเล็กๆ บริเวณขอบล่างของแผ่นใสซึ่งมีงานพิมพ์สีเข้มเต็มหน้า อาจเกิดจากแผ่นใสเกาะติดกันในถาดกระดาษออก ซึ่งแก้ไขได้โดยการพิมพ์แผ่นใสคราวละน้อยๆ

หากสีที่พิมพ์ออกมาผิด เมื่อสั่งพิมพ์ เลือกสีอื่นๆ ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

หากคุณใช้เครื่องฉายแบบสะท้อน ให้เปลี่ยนมาใช้เครื่องฉายแบบมาตรฐานแทน

HP 3000 3600 3800 ข้อบกพร่องของแผ่นใส