การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์


การปรับเทียบมาตรฐานเป็นฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ซึ่งจะปรับให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด หากคุณพบปัญหาคุณภาพการพิมพ์ ให้ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

1.

กดปุ่ม Menu

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

3.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ คุณภาพการพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

4.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ ปรับเทียบเต็มรูปแบบทันที และกด HP 3000 3600 3800 check การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์