การใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก HP Digital Imaging

การใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก HP Digital Imaging


ใช้ ตัวเลือก HP Digital Imaging เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายและภาพด้วยคุณภาพดีขึ้น

HP 3000 3600 3800 note การใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก HP Digital Imaging หมายเหตุ

ตัวเลือก HP Digital Imaging สามารถใช้ได้ใน Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

ตัวเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก HP Digital Imaging มีดังต่อไปนี้

การเพิ่มความคมชัด: ช่วยปรับสีและเพิ่มความคมชัดให้กับภาพถ่ายที่ได้รับแสงมากเกินไป คลิก อัตโนมัติ เพื่อให้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ได้ปรับความสว่างในบริเวณภาพที่ต้องการ

ดิจิตอลแฟลช: ปรับชดเชยแสงให้กับภาพถ่ายที่ถ่ายในที่มืดเพื่อแสดงรายละเอียดของภาพ คลิก อัตโนมัติ เพื่อให้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ปรับสมดุลความสว่างและความมืดโดยอัตโนมัติ

SmartFocus: เพิ่มคุณภาพของภาพ และเพิ่มรายละเอียดให้กับภาพที่มีความละเอียดต่ำ เช่น ภาพที่ดาวน์โหลดมาจากอินเตอร์เน็ต คลิก เปิด เพื่อให้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เพิ่มความคมชัดให้กับรายละเอียดของภาพ

ความคมชัด: ปรับความคมชัดตามที่คุณต้องการ คลิก อัตโนมัติ เพื่อให้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตั้งค่าระดับความคมชัดของภาพ

การทำให้เรียบ: ปรับภาพให้นุ่มนวลขึ้น คลิก อัตโนมัติ เพื่อให้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตั้งค่าระดับความนุ่มนวลของภาพ

การเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือก HP Digital Imaging

1.

เปิดกล่องโต้ตอบ Printer Properties

2.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ แล้วคลิกปุ่ม HP Digital Imaging

HP 3000 3600 3800 note การใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก HP Digital Imaging หมายเหตุ

หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ HP Image Zone คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อแก้ไขและเพิ่มคุณภาพของภาพถ่ายดิจิตอลได้

HP 3000 3600 3800 การใช้กล่องโต้ตอบตัวเลือก HP Digital Imaging