การสร้างและการใช้การตั้งค่าแบบด่วน

การสร้างและการใช้การตั้งค่าแบบด่วน


ใช้การตั้งค่าแบบด่วนเพื่อบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ปัจจุบันสำหรับกลับมาเรียกใช้การตั้งค่านั้นใหม่ได้ คุณสามารถใช้งานการตั้งค่าแบบด่วนได้จากแถบไดรเวอร์เครื่องพิมพ์โดยส่วนใหญ่ คุณสามารถบันทึกการตั้งค่างานพิมพ์แบบด่วนได้สูงสุด 25 ชุด

การสร้างการตั้งค่าแบบด่วน

1.

เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

2.

เลือกการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้

3.

ในช่อง Print Task Quick Sets พิมพ์ชื่อสำหรับการตั้งค่าแบบด่วน

4.

คลิก บันทึก

การใช้การตั้งค่าแบบด่วน

1.

เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

2.

เลือกการตั้งค่าแบบด่วนที่คุณต้องการใช้จากรายการแบบดรอปดาวน์ การตั้งค่างานพิมพ์แบบด่วน

3.

คลิก OK

HP 3000 3600 3800 note การสร้างและการใช้การตั้งค่าแบบด่วน หมายเหตุ

ในการใช้ค่าเริ่มต้นของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือก ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ จากรายการแบบดรอปดาวน์ การตั้งค่างานพิมพ์แบบด่วน

HP 3000 3600 3800 การสร้างและการใช้การตั้งค่าแบบด่วน