การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเองจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเองจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์


1.

เปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ การเปิดไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

2.

ในแถบ กระดาษ หรือ กระดาษ/คุณภาพ ให้คลิก กำหนดเอง

3.

ในหน้าต่าง ขนาดกระดาษที่กำหนดเอง ให้พิมพ์ชื่อให้กับกระดาษที่กำหนดขนาดเอง

4.

พิมพ์ความกว้างและความยาวของขนาดกระดาษ หากขนาดกระดาษที่คุณพิมพ์เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ไดรเวอร์จะปรับขนาดเล็กสุดหรือใหญ่สุดที่ใช้ได้

5.

หากจำเป็น ให้คลิกปุ่มเพื่อเปลี่ยนหน่วยวัดระหว่างมิลลิเมตรและนิ้ว

6.

คลิก บันทึก

7.

คลิก ปิด ชื่อที่คุณบันทึกไว้จะปรากฏในรายการขนาดกระดาษเพื่อใช้งานต่อไป

HP 3000 3600 3800 การตั้งค่าขนาดกระดาษที่กำหนดเองจากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์