การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ

การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ


HP 3000 3600 3800 note การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ หมายเหตุ

ในการพิมพ์สองหน้า คุณจะต้องเลือกตัวเลือกการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้การพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ:

ตรวจสอบว่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ถูกกำหนดค่าไว้สำหรับการพิมพ์สองหน้าแล้วหรือยัง (ดูคำแนะนำในการกำหนดค่าจากความช่วยเหลือแบบออนไลน์เกี่ยวกับไดรเวอร์เครื่องพิมพ์)

เลือกตัวเลือการพิมพ์สองด้านในซอฟต์แวร์ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ รวมทั้งแนวการวางกระดาษ และการเย็บเล่ม

สำหรับกระดาษบางประเภท เช่น แผ่นใส ฉลาก การ์ดสต็อค และฟิล์มแบบมัน จะใช้ไม่ได้กับการพิมพ์สองด้าน

เพื่อให้ได้งานพิมพ์คุณภาพดีที่สุด ไม่ควรพิมพ์สองหน้าด้วยกระดาษชนิดผิวหยาบหรือมีน้ำหนักมาก

เมื่อใช้การพิมพ์สองด้าน ให้ใส่แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมายในถาด 1 โดยหงายหน้าขึ้น และให้ด้านล่างสุดป้อนเข้าไปก่อน ใส่แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมายในถาด 2 และถาด 3 โดยคว่ำลง และให้ด้านบนอยู่ด้านหลังถาด

HP 3000 3600 3800 as dx01 การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ

HP 3000 3600 3800 note การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ หมายเหตุ

การใส่แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าและกระดาษหัวจดหมายสำหรับการพิมพ์สองด้านจะแตกต่างจากการใส่กระดาษสำหรับพิมพ์ด้านเดียว

HP 3000 3600 3800 note การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ หมายเหตุ

เมื่อพิมพ์สองด้าน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ที่ด้านแรกของหน้ากระดาษ และเลื่อนออกไปที่ถาดกระดาษออก จากนั้น เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษกลับเข้ามาในเครื่องพิมพ์ เพื่อพิมพ์ด้านที่สอง ตรวจดูว่าพิมพ์งานเรียบร้อยแล้ว ก่อนนำกระดาษออกจากถาดกระดาษออก การดึงกระดาษจากถาดในขณะที่เครื่องพิมพ์พยายามดึงกระดาษกลับเข้าเครื่องพิมพ์ อาจทำให้กระดาษติด

HP 3000 3600 3800 การพิมพ์สองหน้าแบบอัตโนมัติ