วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์


1.

กด หยุด ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

2.

กด HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลต์ Cancel Current Job และกด HP 3000 3600 3800 check วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อยกเลิกงาน

หากงานพิมพ์ดำเนินการไปมากแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์นั้น

HP 3000 3600 3800 วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์