วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์

วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์


กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถยกเลิกงานพิมพ์

หากมีคำสั่งพิมพ์จำนวนมากจากโปรแกรมส่งไปที่เครื่องพิมพ์ คำสั่งเหล่านั้นอาจจะรออยู่ในคิวการพิมพ์ (ตัวอย่างเช่นใน Windows Print Manager) ดูในเอกสารกำกับของซอฟต์แวร์นั้นๆ สำหรับคำสั่งในการยกเลิกคำสั่งพิมพ์จากคอมพิวเตอร์

หากงานพิมพ์รออยู่ในคิวการพิมพ์ (หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์) หรือสปูลเลอร์การพิมพ์ (Windows 98, 2000, XP หรือ Me) ให้ลบงานพิมพ์ที่นั่น

สำหรับ Windows 98 หรือ Windows Me คลิกที่ Start คลิก Settings และคลิกที่ Printers สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP คลิก Start และคลิกที่ Printers ดับเบิลคลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000, 3600 หรือ 3800 เพื่อเปิดสปูลเลอร์การพิมพ์ เลือกงานพิมพ์ที่คุณต้องการยกเลิก แล้วกด Delete หากงานพิมพ์ไม่ได้รับการยกเลิก คุณอาจต้องเริ่มต้นการทำงานของคอมพิวเตอร์อีกครั้ง

HP 3000 3600 3800 วิธีการหยุดงานที่กำลังพิมพ์ออกมาในโปรแกรมซอฟต์แวร์