แผ่นใส

แผ่นใส


จับแผ่นใสบริเวณขอบเท่านั้น เนื่องจากน้ำมันจากนิ้วมือของคุณอาจติดอยู่บนแผ่นใส ทำให้งานพิมพ์ที่ออกมามีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร

ใช้เฉพาะแผ่นใสสำหรับเครื่องฉายแผ่นใสซึ่งแนะนำให้ใช้กับเครื่องพิมพ์นี้เท่านั้น Hewlett-Packard แนะนำให้ใช้ HP Color LaserJet Transparencies กับเครื่องพิมพ์นี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันโดยได้งานพิมพ์คุณภาพสูงสุด

ที่โปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ให้เลือกประเภทของวัสดุพิมพ์เป็น แผ่นใส หรือพิมพ์จากถาดที่กำหนดค่าไว้สำหรับแผ่นใส

HP 3000 3600 3800 caution แผ่นใส ข้อควรระวัง

แผ่นใสที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับพิมพ์ด้วยเครื่อง LaserJet จะละลายในเครื่องพิมพ์และทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้ อย่าใช้แผ่นใสที่ออกแบบมาให้ใช้กับการพิมพ์แบบสีเดียว

HP 3000 3600 3800 แผ่นใส