การตรวจจับประเภทกระดาษอัตโนมัติ (โหมดตรวจจับอัตโนมัติ)

การตรวจจับประเภทกระดาษอัตโนมัติ (โหมดตรวจจับอัตโนมัติ)


เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 และ 3800 ซีรี่ส์สามารถจำแนกกระดาษประเภทต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติดังนี้

ธรรมดา

แผ่นใส

Glossy

Extra Heavy Glossy

Glossy film

น้ำหนักมาก

น้ำหนักน้อย

เซนเซอร์ประเภทกระดาษอัตโนมัติจะทำงานเมื่อกำหนดค่าถาดเป็น Any Type Plain การกำหนดถาดเป็นประเภทอื่นๆ เช่น Bond หรือ Glossy จะยกเลิกการใช้เซนเซอร์กระดาษในถาดนั้น

HP 3000 3600 3800 note การตรวจจับประเภทกระดาษอัตโนมัติ (โหมดตรวจจับอัตโนมัติ) หมายเหตุ

เครื่องพิมพ์จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติการตรวจจับกระดาษอัตโนมัติ เมื่อใช้กระดาษ HP ของแท้ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในเครื่องพิมพ์ HP color LaserJet

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การตรวจจับประเภทกระดาษอัตโนมัติ (โหมดตรวจจับอัตโนมัติ)