การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ระบบปฏิบัติการ
เปลี่ยนการตั้งค่าชั่วคราวสำหรับงานพิมพ์
เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นอย่างถาวร1
Windows 98, 2000, Me และ XP
จากเมนู File คลิก Print เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิก Properties (ขั้นตอนอาจแตกต่างกัน แต่กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใช้เป็นส่วนใหญ่)
คลิก Start ชี้ไปที่ Settings แล้วคลิก Printers หรือ Printers and Faxes คลิกขวาที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ และเลือก Printing Preferences
Macintosh OS 9.1
ในเมนู File คลิก Print การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเมนูป๊อปอัปต่างๆ
ในเมนู File คลิก Print เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงค่าในเมนูป๊อปอัปแล้ว ให้คลิก Save Settings
Macintosh OS X
ในเมนู File คลิก Print การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเมนูป๊อปอัปต่างๆ
ในเมนู File คลิก Print เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในเมนูป๊อปอัปต่างๆ จากนั้น ในเมนูป๊อปอัปหลัก คลิก Save Custom Settings เพื่อบันทึกเป็นตัวเลือก Custom เมื่อต้องการใช้ค่าใหม่นี้ คุณต้องเลือกตัวเลือก Custom ทุกครั้งที่คุณเปิดโปรแกรมและพิมพ์งาน

1 เนื่องจากอาจมีการจำกัดการเข้าใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่เป็นค่าเริ่มต้น การตั้งค่าอาจใช้ไม่ได้

HP 3000 3600 3800 การเข้าสู่การตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์