การใส่ซองจดหมายในถาด 1

การใส่ซองจดหมายในถาด 1


1.

เปิดถาด 1

HP 3000 3600 3800 as ef02 การใส่ซองจดหมายในถาด 1

2.

เลื่อนส่วนขยายถาดออก และหากจำเป็น ให้เปิดส่วนขยายถาดเสริม

HP 3000 3600 3800 as ef04 การใส่ซองจดหมายในถาด 1

3.

ตั้งตัวปรับความกว้างของกระดาษ

HP 3000 3600 3800 as ef05 การใส่ซองจดหมายในถาด 1

4.

วางซองจดหมายไม่เกิน 10 ซองลงตรงกลางถาด 1 โดยให้คว่ำหน้าที่จะพิมพ์ ด้านที่ติดแสตมป์อยู่ใกล้เครื่องพิมพ์ที่สุด และขอบซองด้านสั้นหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ เลื่อนซองเข้าในเครื่องพิมพ์เท่าที่เลื่อนได้ อย่าพยายามดันซองเข้าไป

HP 3000 3600 3800 as ef08 การใส่ซองจดหมายในถาด 1

5.

ปรับตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับซองจดหมายโดยไม่ทำให้ซองงอ ตรวจดูให้ซองอยู่ใต้แท็บของตัวกั้นกระดาษพอดี

HP 3000 3600 3800 as ef09 การใส่ซองจดหมายในถาด 1

HP 3000 3600 3800 การใส่ซองจดหมายในถาด 1