การกำหนดค่าถาดกระดาษ

การกำหนดค่าถาดกระดาษ


คุณสามารถกำหนดค่าถาดของเครื่องพิมพ์ตามประเภทและขนาดได้ ใส่กระดาษชนิดอื่นในถาดของเครื่องพิมพ์ และตั้งกระดาษตามประเภทหรือขนาดในโปรแกรมซอฟต์แวร์

HP 3000 3600 3800 note การกำหนดค่าถาดกระดาษ หมายเหตุ

หากคุณเคยใช้เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet รุ่นก่อนๆ คุณอาจคุ้นเคยกับการกำหนดค่าถาด 1 ให้เป็นโหมดแรกหรือโหมดคาสเสตต์ หากต้องการเลียนแบบการตั้งค่าสำหรับโหมดแรก ให้กำหนดค่าถาด 1 ขนาดใดก็ได้ และ ประเภทใดก็ได้ เครื่องพิมพ์จะดึงกระดาษออกจากถาด 1 ก่อน (หากมีกระดาษอยู่ในถาด) เมื่องานพิมพ์ไม่ได้ระบุถาดอื่น แนะนำให้ใช้ค่านี้ หากคุณใช้กระดาษต่างประเภทหรือขนาดในถาด 1 ในการเลียนแบบการตั้งค่าจากโหมดคาสเสตต์ ให้กำหนดขนาดหรือประเภทสำหรับถาด 1 เป็นค่าอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ขนาดใดก็ได้ หรือ ประเภทใดก็ได้ ขอแนะนำให้ใช้ค่านี้หากคุณใช้กระดาษขนาดหรือประเภทเดียวกันในถาด 1

HP 3000 3600 3800 note การกำหนดค่าถาดกระดาษ หมายเหตุ

หากคุณใช้การพิมพ์สองหน้า โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่ากระดาษที่บรรจุไว้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการพิมพ์สองหน้า โปรดดู ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุพิมพ์

เนื้อหาในส่วนต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำสำหรับการกำหนดค่าถาดต่างๆ จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณสามารถกำหนดค่าถาดจากคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว โปรดดู การใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วย

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การกำหนดค่าถาดกระดาษ