คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์

คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์


เพื่อให้การเปลี่ยนทำได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เมื่อคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์

บริเวณที่ตั้งเครื่องพิมพ์จะต้องมีที่ว่างด้านบนและด้านหน้าเครื่องพิมพ์สำหรับการนำวัสดุในการพิมพ์ออก

ควรวางเครื่องพิมพ์บนพื้นแบนราบมั่นคง

สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์ โปรดดูคำแนะนำในการติดตั้งที่มีมากับอุปกรณ์นั้นๆ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000 ซีรี่ส์:: www.hp.com/support/clj3000

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3600 ซีรี่ส์:: www.hp.com/support/clj3600

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3800 ซีรี่ส์:: www.hp.com/support/clj3800

HP 3000 3600 3800 caution คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์ ข้อควรระวัง

Hewlett-Packard ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ HP กับเครื่องพิมพ์นี้ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ HP อาจก่อให้เกิดปัญหาซึ่งการแก้ไขไม่ได้อยู่ในการรับประกันหรือข้อตกลงการบริการของ Hewlett-Packard

HP 3000 3600 3800 คำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์