การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์


1.

เปิดฝาด้านหน้า

HP 3000 3600 3800 as pc01 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

HP 3000 3600 3800 caution การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ข้อควรระวัง

อย่าวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ์ส่ง และอย่าสัมผัสอุปกรณ์ส่ง ซึ่งอยู่บนด้านในของฝาด้านหน้า

2.

นำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 as pc02 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

3.

นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากถุงบรรจุ นำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วใส่ในถุงดังกล่าวเพื่อนำไปรีไซเคิล

HP 3000 3600 3800 as pc03 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

4.

จับตลับหมึกพิมพ์ไว้ทั้งสองข้างแล้วเขย่าเบาๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายทั่วทั้งตลับ

HP 3000 3600 3800 caution การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ ข้อควรระวัง

อย่าสัมผัสตัวปิดหรือพื้นผิวของลูกกลิ้ง

HP 3000 3600 3800 as pc04 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

5.

ถอดล็อคสำหรับการขนส่งสีส้มและเทประหว่างการขนส่งออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่ ในการทิ้งเทปสำหรับการขนส่งและตัวล็อคสำหรับการขนส่ง ควรปฏิบัติตามข้อบังคับของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

HP 3000 3600 3800 as pc05 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

6.

ปรับตลับหมึกพิมพ์ให้ตรงกับร่องภายในเครื่องพิมพ์ และดันที่จับ สอดตลับหมึกพิมพ์เข้าจนกระทั่งเข้าที่แน่นดีแล้ว

HP 3000 3600 3800 as pc06 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

7.

ปิดฝาด้านหน้าให้แน่น

HP 3000 3600 3800 as pc07 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

หลังจากนั้นสักครู่ แผงควบคุมควรจะแสดงข้อความ พร้อม

8.

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว นำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้วใส่ในกล่องที่บรรจุตลับหมึกพิมพ์ใหม่มา สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดดูจากคู่มือการรีไซเคิล

9.

หากตลับหมึกพิมพ์ที่คุณใช้อยู่ไม่ใช่ของ HP โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ดังที่แสดงไว้ในคำแนะนำในการเปลี่ยนวัสดุในการพิมพ์

HP 3000 3600 3800 การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์