วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์


1.

กด เมนู

2.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

3.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ คุณภาพการพิมพ์ และกด HP 3000 3600 3800 check วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 note วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีอุปกรณ์การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn และ 3800dtn ) ให้ไปยังขั้นตอนที่ 7

4.

กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ จัดทำหน้าการทำความสะอาด และกด HP 3000 3600 3800 check วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

5.

นำกระดาษทั้งหมดออกจากถาด 1

6.

นำหน้าทำความสะอาดออก และใส่เข้าไปในถาด 1 โดยคว่ำหน้าลง

HP 3000 3600 3800 note วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หมายเหตุ

หากคุณยังไม่อยู่ในเมนู ให้ไปที่ คุณภาพการพิมพ์ โดยใช้คำแนะนำข้างต้น

7.

ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่มลง HP 3000 3600 3800 arrow down วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เพื่อไฮไลท์ ประมวลผลหน้าการทำความสะอาด และกด HP 3000 3600 3800 check วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 วิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์โดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์