การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์


ระหว่างกระบวนการพิมพ์ อาจมีเศษกระดาษ, ผงหมึก และฝุ่นสะสมอยู่ภายในเครื่องพิมพ์ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่สะสมอยู่อาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เช่น รอยด่างของผงหมึกหรือรอยเปื้อน เครื่องพิมพ์นี้มีโหมดการทำความสะอาดซึ่งสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้

HP 3000 3600 3800 4 specs การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

HP 3000 3600 3800 4 smear การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP 3000 3600 3800 การทำความสะอาดเครื่องพิมพ์