ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP

ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP


Hewlett-Packard Compay ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่ว่าจะเป็นตลับหมึกใหม่หรือนำมาผลิตใหม่ เนื่องจากไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของ HP ของแท้ HP จึงไม่สามารถควบคุมแบบหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ การบริการหรือซ่อมแซมเนื่องจากการใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ไม่อยู่ในการรับประกันของเครื่องพิมพ์นี้

หากคุณใช้ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP ทาง HP จะไม่สามารถรับรองความถูกต้องของคุณสมบัติบางอย่าง

หากมีผู้ขายตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP แก่คุณโดยอ้างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ HP ของแท้ โปรดดู ศูนย์ฮอตไลน์และเว็บไซต์แจ้งเรื่อง HP ของปลอม

HP 3000 3600 3800 ตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่ใช่ของ HP