การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์

การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์


อย่านำตลับหมึกพิมพ์ออกจากกล่องบรรจุจนกว่าจะถึงเวลาใช้งานจริงๆ

HP 3000 3600 3800 caution การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์ ข้อควรระวัง

เพื่อป้องกันไม่ให้ตลับหมึกพิมพ์เสียหาย อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงนานเกินสองหรือสามนาที และอย่าสัมผัสพื้นผิวของลูกกลิ้ง

HP 3000 3600 3800 การเก็บรักษาตลับหมึกพิมพ์