ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care

ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care


ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care มีส่วนต่างๆ ดังที่อธิบายไว้ในตารางด้านล่างนี้


ส่วน
คำอธิบาย
แถบข้อมูลทั่วไป
ให้ข้อมูลสถานะทั่วไปของเครื่องพิมพ์

รายชื่อเครื่องพิมพ์: แสดงเครื่องพิมพ์ที่คุณสามารถเลือกได้

ส่วนสถานะเครื่องพิมพ์: แสดงข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ ส่วนนี้แสดงถึงเงื่อนไขการแจ้งเตือนของเครื่องพิมพ์ เช่น เมื่อตลับหมึกพิมพ์หมด นอกจากนี้ ยังแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่อง ข้อความของแผงควบคุม และระดับตลับหมึกพิมพ์ หลังการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม HP 3000 3600 3800 refresh ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care เพื่อปรับปรุงสถานะอุปกรณ์

ส่วนสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง: แสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองโดยละเอียด เช่น เปอร์เซ็นต์คงเหลือของผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์ และสถานะวัสดุพิมพ์ที่ใส่อยู่ในแต่ละถาด

ลิงค์รายละเอียดอุปกรณ์สิ้นเปลือง: เปิดหน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ ข้อมูลการสั่งซื้อ และการรีไซเคิล

แถบสนับสนุน
ให้ข้อมูลและลิงค์ความช่วยเหลือ

ให้ข้อมูลเครื่องพิมพ์ รวมทั้งการแจ้งเตือนในเรื่องต่างๆ ที่ควรสนใจ

มีลิงค์ไปยังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและเครื่องมือต่างๆ

มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP สำหรับการลงทะเบียน ฝ่ายสนับสนุน และการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

HP 3000 3600 3800 note ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care หมายเหตุ

หากคุณต่ออินเทอร์เน็ตด้วยวิธีหมุนโทรศัพท์ โดยตอนที่เปิด ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care นั้นยังไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเสียก่อนจึงจะเปิดเว็บไซต์เหล่านี้ได้

หน้าต่างการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง
ให้คุณเข้าสู่การสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองทางอีเมล์หรือแบบออนไลน์

รายการสั่งซื้อ: แสดงอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่คุณสามารถสั่งซื้อสำหรับเครื่องพิมพ์แต่ละรุ่น หากคุณต้องการสั่งซื้อรายการใดๆ คลิกที่ช่อง สั่งซื้อ สำหรับรายการนั้นในรายชื่ออุปกรณ์สิ้นเปลือง

ปุ่มซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองแบบออนไลน์: เปิดเว็บไซต์อุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP ในหน้าต่างเบราเซอร์ใหม่ หากคุณทำเครื่องหมายที่ช่อง สั่งซื้อ สำหรับรายการใดๆ แล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับรายการเหล่านั้นจะสามารถโอนไปยังเว็บไซต์ได้

ปุ่มพิมพ์รายการที่เลือกซื้อ: พิมพ์ข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่คุณได้ทำเครื่องหมายในช่อง สั่งซื้อ ไว้

ปุ่มอีเมล์รายการที่เลือกซื้อ: จัดทำรายการอุปกรณ์ที่เลือกทำเครื่องหมายไว้ในช่อง สั่งซื้อ คุณสามารถคัดลอกรายการนี้ไปไว้ในข้อความอีเมล์ ซึ่งส่งไปยังซัพพลายเออร์ของคุณ

หน้าต่างการตั้งค่าการเตือน
ให้คุณกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ

เปิดหรือปิดการแจ้งเตือน: ใช้หรือเลิกใช้คุณสมบัติการแจ้งเตือนสำหรับเครื่องพิมพ์

เมื่อมีการแจ้งเตือน: ตั้งค่าเมื่อคุณต้องการให้การแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ในขณะที่คุณกำลังสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ใดๆ หรือแสดงเมื่อมีการดำเนินการของเครื่องพิมพ์เกิดขึ้น

ประเภทเหตุการณ์ที่แจ้งเตือน: ตั้งค่าว่าคุณต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงเท่านั้น หรือข้อผิดพลาดใดๆ ก็ตาม รวมทั้งข้อผิดพลาดแบบต่อเนื่อง

ประเภทการแจ้ง: ตั้งค่าประเภทการแจ้งเตือนที่จะปรากฏขึ้น (แจ้งเตือนเป็นข้อความป๊อปอัปหรือที่ซิสเต็มเทรย์ และอีเมล์)

แถบรายการเครื่องพิมพ์
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องในรายการ เครื่องพิมพ์

ข้อมูลเครื่องพิมพ์นี้ได้แก่ ชื่อเครื่องพิมพ์ ผู้ผลิต และรุ่น

ไอคอน (หากกล่องแบบ drop-down ดูแบบ ตั้งไว้ที่ เรียงซ้อน ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น)

การแจ้งในปัจจุบันใดๆ สำหรับเครื่องพิมพ์

หากคุณคลิกที่เครื่องพิมพ์ในรายการ ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care จะเปิดแถบ ข้อมูลทั่วไป ของเครื่องพิมพ์นั้น
ข้อมูลในแถบรายการเครื่องพิมพ์ มีดังต่อไปนี้:
หน้าต่างค้นหาเครื่องพิมพ์อื่นๆ
ให้คุณเพิ่มเครื่องพิมพ์อื่นๆ ไว้ในรายการเครื่องพิมพ์ของคุณ
การคลิกที่ลิงค์ ค้นหาเครื่องพิมพ์อื่นๆ ในรายการ อุปกรณ์ จะเปิดหน้าต่าง ค้นหาเครื่องพิมพ์อื่นๆ หน้าต่าง ค้นหาเครื่องพิมพ์อื่นๆ มียูทิลิตีซึ่งตรวจสอบเครื่องพิมพ์เครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์เหล่านั้นไว้ในรายการ เครื่องพิมพ์ และตรวจสอบเครื่องพิมพ์นั้นได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

HP 3000 3600 3800 ซอฟต์แวร์ HP Easy Printer Care