การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยคุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ต

การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยคุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ต


1.

พิมพ์ IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ในช่องแอดเดรส/URL ในเว็บเบราเซอร์ที่สนับสนุนในคอมพิวเตอร์ของคุณ (หากต้องการทราบ IP แอดเดรส ให้สั่งพิมพ์หน้ากำหนดค่า) โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์)

HP 3000 3600 3800 note การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยคุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ต หมายเหตุ

เมื่อเปิด URL ได้แล้ว คุณอาจจะบันทึก URL นี้ไว้ เพื่อให้สามารถเปิดดูได้อย่างรวดเร็วในครั้งต่อไป

2.

ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยมีแถบอยู่ 3 แถบ ซึ่งจะมีการตั้งค่าต่างๆ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ แถบ ข้อมูล, แถบ การตั้งค่า และแถบ เครือข่าย ให้เลือกคลิกแถบที่คุณต้องการดู

ต่อไปนี้คือข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับแถบทั้งสามแถบ

HP 3000 3600 3800 การเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้มาด้วยคุณจะต้องต่ออินเทอร์เน็ต